Tekenen met de rechterhersenhelft

De schrijver :

Deze cursus is gebaseerd  op de unieke tekentraining van de Amerikaanse Betty Edwards. Zij schreef het boek “leer tekenen” met als ondertitel: “Ontwikkel de creatieve talenten die verborgen liggen in je Rechterhersenhelft”.

De ontwikkeling :

We zijn niet gewend om de creatieve krachten van de rechterkant te gebruiken. In onze westerse maatschappij  wordt vooral een beroep gedaan op de  linkerhersenhelft, het verstand.  Edwards creëerde  eind zeventiger jaren haar tekenmethode die gebaseerd is op  hersenonderzoek én haar  jarenlange ervaring als tekenjuf.  Zo ontwikkelde ze oefeningen waarmee je weer toegang krijgt tot de rechterhersenhelft om zo op een eenvoudige en trefzekere manier te kunnen leren tekenen.

De helften :

De rechterhersenhelft is de zetel van de intuïtie, ruimtelijk inzicht, verbeelding en creativiteit. In de meestal  dominerende linkerhersenhelft bevinden zich o.a. (zelf) kritiek, tijdsbesef, taal, logica en analytische vermogens die vaak een remmende werking hebben op de ontwikkeling van de creativiteit. Met dit tekensysteem leer je over te schakelen naar de zienswijze van je creatieve rechter hersenhelft. Je zult verbaasd zijn over je eigen kunnen en  (verborgen) tekentalent!

Om te onthouden :

Jouw speelse, fantasierijke en creatieve maakdrang komt voort uit de rechterhersenhelft. Laat die niet remmen door de (zelf) kritiek, haast, analyses en efficiëntiedrang van de linkerhelft!